Zásady ochrany údajov

Vaše osobné informácie sú chránené.

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi našich užívateľov aj ich kontaktov nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou.
Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.
Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené.
 

Realitné a hypotekárne centrum ako Správca osobných údajov

Lureta, s.r.o.
Pionierska 357/3
089 01 Svidník
IČO: 47 754 567
Zapísané v obchodnom registri, vložka číslo 30404/P (Okresný súd Prešov)

a
Michal Farkaš RAI
Sov. hrdinov 374/15
089 01 Svidník
IČO: 47 121 742
Zapísaný v živnostenskom registri číslo 780-8902 (Okresný úrad Svidník)


spolu ďalej ako „Realitné a hypotekárne centrum
Prevádzkujeme naše služby prostredníctvom webových stránok www.rhc.sk a ich prostredníctvom získavame a následne spracovávame Vaše osobné údaje.
 
Aké osobné údaje spracovávame

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • poštovú adresu
 • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Môžeme o Vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.

Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:
 • IP adresy
 • súbory cookies
 • prípadne iné on-line identifikátory 

Prečo osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb Realitného a hypotekárneho centra.
Osobné údaje spracovávame tiež v okamihu stiahnutia elektronických materiálov umiestnených na našich stránkach, registrácia k odberu noviniek a pod. V takomto prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel.
 

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Áno, môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas.
Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame Vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.
 • V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
 • V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.
 

Ako s Vami budeme komunikovať

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:

 • e-mailu
 • telefónu
 • chatu
 • sociálnych sietí
 • prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger)

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a ďalej potom 10 rokov po jej skončení.
Súhlas môžete odvolať kliknutím na tento odkaz. Spracovanie môžete dočasne prerušiť kliknutím odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.
Osobné údaje získané pomocou súborov Cookie spracovávame po dobu 5 rokov.
 

Ako osobné údaje zabezpečujeme?

Robíme celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť Vaše osobné údaje rovnako tak ako osobné údaje našich Užívateľov a ich kontaktov.
Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.
Všetky bezpečnostné opatrenia z našej strany musí byť nutne doplnená aj zodpovedným správaním z Vašej strany. Najmä tak, že svoje užívateľské údaje (a heslá) do našich aplikácií nebudete poskytovať nikomu ďalšiemu a budete dodržiavať základné všeobecné bezpečnostné opatrenia.
Ďalej prosím majte na pamäti, že v prípade, keď s nami budete komunikovať e-mailom, prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií.
 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup?

K Vašim osobným údajom máme prístup my, ako Správca osobných údajov, a najmä naši kolegovia, ktorí zabezpečujú rozosielanie newsletterov a obchodných oznámení.
Títo kolegovia sú preverení, majú prístup iba k tým údajom, ktoré potrebujú pre poskytnutie služby a len po nevyhnutne nutnú dobu a sú viazaní mlčanlivosťou.
 

Informácie o spracovateľoch

K Vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov a zabezpečenia.
Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.
 

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.
Pošlite nám e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s tým, že svoj súhlas odvolávate.
 
Týmto Vaším odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.
 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo "byť zabudnutý", tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť

Ako subjekt údajov, máte právo sa opýtať, aké osobné údaje o Vás spracovávame. Toto právo môžete využiť zdarma.
 

Realitné a hypotekárne centrum ako Spracovateľ osobných údajov

Naši klienti služby Realitného a hypotekárneho centra používajú prevažne pre svoje osobný prospech. V tomto prípade je náš klient Správca osobných údajov a my sme jeden z jeho spracovateľov osobných údajov.
To znamená, že sme poverení Správcom spracovávať osobné údaje ich zákazníkov a záujemcov o ich služby na základe pokynov Správca. Rozsah spracúvaných osobných údajov určuje sám Správca.
Ide najmä o tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • adresu
 • telefónne číslo
 • IP adresu
 • a ďalšie osobné údaje, ktoré Správcovi zbierajú na základe svojej činnosti.

So subjektami osobných údajov Správcov nemáme žiadny priamy vzťah, a preto sú za takéto osobné údaje zodpovední vždy Správcovi, ktorí údaje zbierajú a ukladajú do nášho marketingového systému. Najmä sa jedná o to, že majú oprávnenie spracovávať tieto osobné údaje.
 
Na spracovanie zverených osobných údajov pristupujeme zodpovedne. A rovnako ako v pozícii Správca realizujeme rovnaké bezpečnostné opatrenia opísané v časti "Ako osobné údaje zabezpečujeme" týchto Zásad.
Ako Spracovateľ sme pripravení poskytnúť súčinnosť Správcom pri ich výkone práv občanov. Napríklad, ak budú svojimi záujemcovia alebo zákazníkmi požiadanie o prehľad svojich spracúvaných údajov, ich opravám a vymazania atď.
Všetci naši pracovníci, ktorí pracujú s osobnými údajmi Správcov, resp. ich kontaktov, sú viazaní mlčanlivosťou a majú prístup len k takým dátam, ktoré potrebujú na výkon svojej práce.
Uložené osobné údaje Správcov, tj. Ich kontakty, záujemcov alebo zákazníkov, nijako nevyužívame k vlastným marketingovým ani iným účelom.
 

Cookies

Pre zlepšenie poskytovania našich služieb využívame na našich webových stránkach cookies.
Za cookies sa považuje malé množstvo dát, ktoré prehliadač uloží do počítača Užívateľa. Na našich webových stránkach využívame cookies na prispôsobenie obsahu, štatistické činnosti a sociálne siete.
Uložené informácie používame na prispôsobenie obsahu, ktorý vidíte. Ďalej pre zlepšenie užívateľského zážitku na našich stránkach. Inými slovami chceme pre Vás s Vašou pomocou vytvárať lepšie služby.
Získavame teda údaje o používanom prehliadači, operačnom systéme, IP adresu. Žiadny z týchto dát nie je spojený s konkrétnou osobou a tieto údaje sú pre nás anonymné.
Žiadne takto získané údaje neposkytujeme tretím stranám.
Máte možnosť si vo svojom prehliadači nastaviť úroveň ochrany používanie cookies prípadne je úplne vypnúť.
 

Ochrana detí

Ochrana súkromia tých veľmi mladých je pre nás extrémne dôležitá.
Z tohto dôvodu neukladáme ani nezbierame informácie o tých, o ktorých vieme, že sú mladšie ako 13 rokov.
Žiadna časť našich stránok nie je upravená tak, aby lákala kohokoľvek mladšieho 13 rokov.
 

Facebook

Spokojní klienti

Peter Socha, Medzianky

Ďakujem tímu Realitnému a hypotekárnemu centra, ktorí nám pomohli s kúpou stavebného pozemku. Všetko prebehlo ľahúčko a bez problémov. Nimi vykonaná práca bola veľmi precízna a nič nepodcenili ani nezanedbali. Vrelo odporúčam. ĎAKUJEM

rod. Hospodarova, Stropkov

Vyslovujeme maximálnu spokojnosť pri kúpe bytu a sprostredkovaní úveru, a ďakujeme realitnej maklérke Lenke Flešárovej a Ing. Ľubomíre Regrutovej za profesionálne služby a priateľský prístup. Veľmi si vážime serióznosť Vašej Realitnej kancelárie a vrele Vás budeme odporúčať svojim známym, Ďakujeme.


Ing. Milan S, Nižný Orlík

Bol som maximálne spokojný, pretože sa jedná o kolektív fundovaných pracovníkov a pristupujú vysoko zodpovedne. Aj po predaji mi vyšli maximálne v ústrety.


Zdielať

Rady

AKO ZÍSKAŤ ÚVER NA KÚPU BYTU?
Požičať si na bývanie je v súčasnosti výrazne komplikovanejšie ako pred pár mesiacmi. Banky totiž ne...
Poľnohospodárska pôda, jej cena a predaj
V médiách niekedy čítame o tom, ako výhodne vlastníci predali svoju pôdu developerom. Nechýbajú  ani...